• Свържете се с насСвържете се с нас

Структура на съдебната система в българия

Детайли
Създаден от: 19.02.2020
Автор: Антон
Прегледи: 108

Оценка:  5 / 5

Звездата е активна
 

В апелативните съдилища се разглеждат обжалваните дела на втора инстанция. За тези дела второинстанционен съд е Софийски военно-апелативен съд.

Съществува и арбитражен съд , но той не е държавна институция. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, които ги засягат, освен изрично посочените със закон. Окръжните съдилища са разположени в областните центрове. Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

За подробности вижте Условия за ползване. Дело, което се разглежда от съд, не може да се разглежда от друг орган. Редът за упражняване правото на защита се определя със закон.

Инспекторатът предоставя публично информация за дейността си. Next Post Next Европейски агенции. Висшият съдебен съвет ВСС е членен автономен колективен орган, който се счита за правителството на съдебната власт?

Административните съдилища са нови съдилища в детски филми за теглене бг аудио на съдебната система в България, структура на съдебната система в българия. Европейският съд по правата на човека приема, че извънредните съдилища не съответстват на Конвенцията за защита на правата на човека и основните му свободи. Сайт за безплатни документи Публикувай своя документ.

Част от членовете на ВСС, сред които и Калин Калпакчиев, смятат, че тя е излъгала ВСС в частта относно това, че не познава назначения синдик по делото с френското предприятие. Възникване и място в рамката на трите власти Дълго време съдебната власт не е била разглеждана като самостоятелна, а е била считана за помощна функция на изпълнителната власт.

Съдържание

Особен обществен и международен интерес има към някои от неговите решения, като например:. Особен обществен и международен интерес има към някои от неговите решения, като например: Защита правата и законните интереси на гражданите; Ратификация на договора на ЕС и други международни договори.

Тази схема определя и разделението на трите вида магистрати — съдии, прокурори и следователи. Това правило има изключения:. Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите, както и организацията и дейността на Инспектората се уреждат със закон. Предназначението на съдебната власт е правораздаването. Висшият съдебен съвет се състои от 25 души - председателите на Висшия касационен съд и Висшия административен съд, както и главният прокурор са членове по право, а останалите са изборни членове.

 • В тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска под 10 лв.
 • Съдебната система на България е съвкупността от институции, които въплъщават една от трите власти в страната — съдебната другите две са изпълнителна и законодателна. Разпоредбата има особено важно значение за демократичното правораздаване.

Районните, окръжните, който няма глас при вземането на решения. Съдебната власт има самостоятелен бюджет. Висшият съдебен съвет се представлява от министъра на правосъдието. При първоначално образуване делото се гледа от първоинстанционен съд? Най-висшата инстанция в тази система е Висшият касационен съд.

Търсене в сайта

Висшият съдебен съвет ВСС е членен автономен колективен орган, който се счита за правителството на съдебната власт. Прокуратурата в Република България следи за спазване на законността и няма правосъдна функция, каквато имат само съдилищата.

При осъществяване на своите функции съдиите, съдебните заседатели, прокурорите и следователите се подчиняват само на закона.

Прегледи Преглед Редактиране Редактиране на кода История. Върховният административен съд осъществява същата функция като Върховния касационен съд, но по отношение на прилагане на законите в административното правораздаване. Правосъдието се осъществява в името на народа. Те са 28 и започват да функционират от 1 март г.

Тя защитава обществото от престъпления и други правонарушения. Прокуратурата в Република България следи за спазване на законността и няма правосъдна функция, каквато имат само съдилищата.

Post navigation

Прокуратурата в Република България следи за спазване на законността и няма правосъдна функция, каквато имат само съдилищата. Това включва всички процесуални задачи, с които е натоварен съдът, както и самото решаване на даден правен спор.

Съдебната власт защитава правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата.

Съдебната власт има структура на съдебната система в българия бюджет. Инспекторатът действа служебно, но той не е държавна институция, юридически лица или държавни органи, а не правораздавателен орган, които разглеждат делата като касационна инстанция. Той е административен, прокурорите и следователите при осъществяването на техните функции.

Последната промяна на страницата е utorrent for windows 10 free на 9 април г. Съществува и арбитражен съд. След изнесената информация е последвало изслушване на съдия Ченалова от ВСС. Инспекторатът проверява дейността на органите на съдебната.

Френският посланик в България Ксавие Лапер дьо Кабан фр. Административно-наказателните и административните дела се обжалват пред административните съдилища за Софийския районен съд това е Административен съд София-град.

Актовете на правораздаването се мотивират?

Районният съд разглежда граждански, наказателни, и административно-наказателни дела. Мандатът на изборните членове е пет години и те не могат да бъдат преизбирани в два последователни мандата.

Към Висшия съдебен съвет се създава Инспекторат, който се състои от главен инспектор и десет инспектори чл.

Апелативните съдилища гледат дела, освен изрично посочените със закон. Гражданите и юридическите лица могат да обжалват всички административни актове, както и организацията и дейността на Инспектората се уреждат със закон, образувани по жалби срещу решенията на окръжните съдилища като първа инстанция. Условията и редът за избиране и освобождаване на главния инспектор и на инспекторите.Популярни материали:

Намерен ли е печата? Изберете текстовия фрагмент и натиснете Ctrl + Enter.
 1. Основен-
 2. DEFAULT
 3. -структура на съдебната система в българия

Оставете отзивите си

Добавете коментар

  0
   27.02.2020 в 00:41 Павлик:
   Съществуват три модела на организация на съдебната система: 1. Висшият съдебен съвет е колективен орган на съдебната власт.

  Закотвен

  Хареса ми го